Yutmovil fibra y móvil

Aviso legal

De conformidade coa Lei 34/2002 do 11 de xullo e demais lexislación concordante, TELEFONÍA TEIMPORTA SL, con CIF B01819721 e domicilio en C/ MADORRO, 47. CP. 36460, SALCEDA DE CASELAS, PONTEVEDRA, e correo electrónico de contacto: info@yutmovil.es informa que as presentes condicións legais regulan o uso e as condicións de acceso ao sitio web https://www.yutmovil.es (en diante o «sitio»), web páxina propiedade de TELEFONÍA TEIMPORTA SL O uso ou acceso a este sitio implica que vostede (en diante, «usuario») recoñece ter lido e entendido estas condicións legais de uso, e se compromete a cumprilas na súa totalidade.

Se vostede como usuario non está de acordo con algunha destas condicións, debe deixar de acceder a este sitio.

Comportamento do usuario.

O uso dos contidos e servizos ofrecidos por TELEFONÍA TEIMPORTA SL será por conta exclusiva e responsabilidade do usuario. A empresa non asume ningún deber nin compromiso de verificar ou supervisar o contido e a información introducidas polos usuarios. O usuario comprométese a utilizar o sitio web e todos os seus contidos e servizos con dilixencia, sempre con suxeición á Lei, aos bos costumes e ás presentes condicións xerais, mantendo sempre o respecto aos demais usuarios. Así mesmo, o usuario comprométese a facer un uso axeitado dos materiais e informacións contidas no sitio web, non utilizalos para a realización de actividades ilícitas ou que sexan constitutivas de delito, que vulneren dereitos de terceiros, ou que vulneren a normativa en materia de propiedade intelectual. e industrial, ou calquera outra normativa do ordenamento xurídico aplicable, sendo o único responsable ante TELEFONÍA TEIMPORTA SL e terceiros do incumprimento do aquí establecido. O usuario comprométese a non transmitir, introducir, difundir ou poñer a disposición de terceiros ningún tipo de material e información contrario á Lei, á moral, á orde pública e ás presentes condicións xerais de uso. En todo caso, o usuario deberá achegar sempre información veraz que non poida dar lugar a ningún tipo de confusión, así como datos de identificación correctos, e nunca suplantar a identidade de terceiros ou no seu nome. En relación á infracción de calquera irregularidade, lembra que o enderezo IP do teu ordenador queda rexistrado simplemente accedendo ao noso sitio web.

Operación do sitio

TELEFONÍA TEIMPORTA SL., resérvase o dereito a modificar, en calquera momento, de forma unilateral e sen previo aviso aos seus usuarios, os contidos, estrutura, funcionamento ou condicións de acceso a este sitio. Non obstante, os usuarios do sitio son conscientes e aceptan que parte da información contida nel pode ser incorrecta, incompleta ou conter erros tipográficos. TELEFONÍA TEIMPORTA SL non está obrigada a actualizar o contido deste sitio e non se fará responsable da información desactualizada. É responsabilidade exclusiva do usuario avaliar a precisión e/ou utilidade de calquera información, consello, opinión ou calquera outro contido dispoñible a través deste sitio. Así mesmo, TELEFONÍA TEIMPORTA SL resérvase o dereito a suspender temporalmente, sen previo aviso, o acceso a este sitio para realizar operacións de mantemento, actualización, mellora ou reparación. Queda prohibido que o usuario utilice este sitio web para enviar, transmitir ou publicar calquera material ilícito, ameazante, calumnioso, difamatorio, propagandístico, escandaloso, obsceno, pornográfico ou calquera outro material que poida dar lugar a responsabilidade civil ou penal de acordo co lexislación aplicable, estes feitos dos que o usuario será responsable en todo caso. TELEFONÍA TEIMPORTA SL non garante que este sitio web ou os servidores que o aloxan estean libres de virus e outro tipo de software potencialmente perigoso, así como a dispoñibilidade, continuidade, utilidade e infalibilidade do funcionamento deste sitio, dos seus servizos ou dos seus contidos. ; nin a legalidade, fiabilidade ou utilidade da información e contidos facilitados por terceiros a través deste sitio. Con carácter xeral, este sitio só poderá ser utilizado por persoas físicas e xurídicas con capacidade xurídica suficiente de acordo coa lexislación aplicable. Excepcionalmente, poderán utilizar o sitio os menores que obtiveran previamente a autorización dos seus pais ou titores legais, que serán os responsables do uso que o menor ao seu coidado faga do sitio.

Propiedade intelectual e industrial

Todo o contido do sitio, incluíndo pero non limitado a marcas, logotipos, gráficos, imaxes, ficheiros de son e vídeo, software, código de programación, textos, iconas e nomes que identifican os servizos, son propiedade de TELEFONÍA TEIMPORTA SL e dos seus respectivos creadores. e están protexidos pola lexislación vixente en materia de dereitos de propiedade intelectual e industrial. O acceso do usuario a este sitio non implica ningún tipo de renuncia, transmisión ou cesión, total ou parcial, dos devanditos dereitos de propiedade, polo que o acceso a estes contidos ou elementos non lle outorga, en ningún caso, a posibilidade ao usuario. da súa copia, venda, modificación, reprodución, publicación, cesión, transmisión ou creación de novos produtos ou servizos derivados da información e elementos aquí contidos. É por iso que o usuario deste sitio non poderá, salvo previa autorización expresa e por escrito, copiar, distribuír, descargar, modificar, eliminar, eliminar, alterar, publicar, transmitir ou aproveitar de ningún xeito os materiais que contén. O usuario non adquire dereitos ou licenzas en relación co servizo ou os elementos del, salvo o dereito limitado a utilizar o servizo de acordo coas condicións aplicables. Só poderá utilizar os contidos ou elementos aos que accede a través dos servizos da nosa web para o seu propio uso e necesidades, obrigándose a non realizar, directa ou indirectamente, unha explotación comercial, nin dos servizos, nin dos materiais, elementos. , ou información obtida a través deles.

Ligazóns a terceiros

Pode haber ligazóns a páxinas web de terceiros na propia páxina web que serán só con fins informativos. Ditas páxinas web son independentes das nosas, que non se responsabilizará delas nin do material que poidan conter. En ningún caso TELEFONÍA TEIMPORTA SL responderá das perdas, danos ou perdas, directas ou indirectas de calquera índole, derivadas do acceso ou non ao sitio web, do seu uso ou da información nel contida, incluído o lucro cesante, etc.

gl_ESGalego